Tips för en god arbetsmiljö

Dela inlägget:

Facebook
LinkedIn
X

Tre personer samtalar i kontorsmiljö. Personerna är av olika ålder och etnisk bakgrund.

I veckan ska jag moderera ”Arbetsmiljödagen i norr”.

www.arbetsmiljodageninorr.se

Arbetsmiljö är något jag brinner för eftersom det handlar om hur vi mår, om inkludering och hur vi kan ta tillvara på varandra och möta mångfald. Här är några av mina tips för en god arbetsmiljö:

1. Tydliga mål och delaktighet på individ, grupp och organisationsnivå.

Vetskap  om var vi ska, varför och hur vi tar oss dit. Låt alla tycka till, även om någon måste fatta de slutgiltiga besluten.

2. Närvarande ledning och lika behandling.

Var närvarande för varandra. Behandla alla lika oavsett position. I ett bra team växer alla – chef,organisation och medarbetare.

3 . Inkluderande medarbetarskap.

Vi är varandras arbetsmiljö. Om någon behandlas fel, våga visa vad du tycker. Är alla med på fikat, i samtalet? Reflektera över vad du kan göra för att alla ska känna sig betydelsefulla och delaktiga.

4. Tillgänglighet för alla, oavsett funktionsförmåga.

Tillgänglihget är nödvändigt för vissa och bra för alla. Exempel: En god ljudmiljö krävs om en har en hörselnedsättning, men bidrar också till bättre koncentration för oss alla.  Låt tillgänglighet genomsyra verksamheten. Gäller allt från datasystem, fikarummet till hur en genomför kick-offen.

5. Inkluderande språkbruk och kommunikation.

Utgå inte från normen. Exempel: Använd partner istället för pojkvän eller fru. Uppdatera hur du uttrycker dig. Exempel: Glöm ordet handikappad och förstå innebörden funktionsnedsättning – funktionshinder.

6. Öppenhet och mod att testa nytt.

En behöver inte alltid göra som en alltid gjort. Exempel: flexibla arbetstider och att jobba hemifrån kan göra att en medarbetare mår bättre och presterar mer. Var öppen för nya ideér. Säg  ja och testa, istället för att fastna i invanda okreativa mönster.

Tack till nätverken i mina sociala medier. Jag la ut en fråga till er om vad som är viktigt för en god arbetsmiljö. Mina tips är inspirerade av era svar.