Hur inkluderar vi alla i våra digitala möten?

Dela inlägget:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Tjej klädd i ljus tröja och mörkt hår sitter framför dator. På skärmen syns fyra ansikten som deltar i ett videomöte.

Bild: Exempel på videomöte via dator.

När vi pratar om inkludering är mitt grundläggande tips att aldrig utgå från normen. Utgå istället från en mångfald och att vi människor fungerar olika och har olika behov. Oavsett om vi möts live eller digitalt är det alltid en bra utgångspunkt. Många tips är de samma för alla mötesformer, men såklart finns det ytterligare saker att tänka på för just det digitala mötet. Här bjuder jag på några tips!

Fråga alltid i förväg vilka önskemål och behov deltagarna har. Att ha med en teckenspråkstolk eller att undertexta det digitala mötet funkar ofta, men det finns olika lösningar. Vill du veta mer, kontakta gärna min samarbetspartner Svensk Skrivtolkning som är experter på detta:

www.skrivtolkning.se

Erbjud deltagarna att testa plattformen i förväg, för att bekanta sig med sidan och för att se hur det kan funka.

Var tydlig med mötets syfte och innehåll och skicka gärna ut körschema i förväg. Skicka även länk till mötet i god tid. Väldigt viktigt ifall tolkar kommer att delta.

Låt alla presentera sig när mötet börjar. På så vis får alla en röst och/eller ett ansikte på varandra. Är det väldigt många deltagare, kan en lösning vara att skippa presentationsrundan och istället skicka ut en deltagarlista i förväg. 

Kom ihåg att syntolka/beskriva bilderna, om power point eller andra bilder används. Det kan även vara roligt för den som inte ser att ibland få information om hur deltagarna reagerar. (Nickar de medhållande eller inte. Skrattar de eller ser allvarliga ut). 

Vill du veta mer om syntolkning läs gärna mitt tidigare blogginlägg:

Tips från syntolken Helena Frank 

Det är bra om alla har sin videofunktion på, eftersom det underlättar för personer som hör dåligt att läsa av läpparna på den som pratar.

Det är bra om alla stänger av sitt ljud , ”mutar” sig  när de inte pratar. Annars finns risk för rundgång och att ljud runtomkring stör mötet.

Det är bra att undvika att ha en rörig bakgrund, där en sitter. Mycket färg och saker kan göra att vissa tappar koncentrationen. På många plattformar finns möjlighet att lägga in en egen bakgrundsbild.

Håll tiderna i körschemat och ta pauser. Extra viktigt med många korta pauser då vi inte orkar att koncentrera oss lika länge när vi möts digitalt.

Zoom är den plattform som i nuläget anses bäst när det gäller tillgänglighet för personer med hörsel och synnedsättning. Här kan man även dela upp deltagarna i mindre grupper, för reflektion och samtal. En viktig funktion då många känner sig mer bekväma med att prata i smågrupper.

Utvärdera mötet efteråt och låt alla tycka till om vad som var bra och vad som kan förbättras till nästa gång. 

Slutligen vill jag uppmana alla att hjälpas åt och ha roligt. Vi är många som känner osäkerhet kring tekniken och det digitala, men tänk vilka möjligheter det ger oss. Och skratta gärna tillsammans om något blir tokigt.

Är du nyfiken på hur digitala möten kan funka för dig som blind, läs mitt förra blogginlägg här: digitala möten som blind – en utmaning och många skratt.