Almedalen anmäld till DO

Dela inlägget:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Människor minglar i Almedalen en sommardag med huskroppar bakom grönska.

När jag rört mig i Almedalen de senaste dagarna är ”funkis” och tillgänglighet tyvärr en bristvara. Funktionshindersperspektivet saknas i debatten och kanske inte så konstigt när många ”funkisar” utestängs p.g.a. otillgänglighet. Några ex: Hörselsslingor funkar inte, rullstolsanvändare kommer inte in och som blind krävs ledsagning, som få beviljas för ändamål som detta. En kan fråga sig om Almedalen fyller sitt syfte – en vecka för demokrati? För vem?

http://www.svd.se/almedalen-do-anmalt-jag-kommer-inte-in