Hur inkludera flera på sociala medier?

Alla som lägger ut något på sociala medier vill nå ut till så många som möjligt. Men vad få hajat är att alla inte nås.